Licence Creative Commons
© 2009-2011 Lukáš Lička - podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika.BIBLIOTHECA.wz.cz


K poslední aktualizace této stránky došlo .

TEXTY

V tomto oddílu by se měly objevit překlady pramenů i sekundární literatury, jakož i texty, které sám napíšu. Jelikož však toho zatím moc nemám, jsou zde jen pomůcky bibliografického charakteru...

Vilém Ockham – bibliografie se zaměřením na jeho a dobovou logiku a sémantiku
Bibliografie dostupných překladů jednotlivých kapitol I. dílu Ockhamovy Sumy logické