Licence Creative Commons
© 2009-2011 Lukáš Lička - podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika.LOGIKA        (bibliotheca.wz.cz)       


K poslední aktualizace této stránky došlo .      "Myslím tu vědu [tj. logiku], o níž víme, že jediná zkoumá, co je pravdivé a co klamné, že jediná jakožto věda věd díky své bystrosti sklání před sebou ty, kteří jí jsou poddáni. Toto je, pravím, vládkyně, která svým průhledným oděvem s vetkaným žebříkem dovoluje, aby všechny duševní mohoucnosti rostly až k vrcholu věd. (...)
      K vrcholu této císařské vládkyně je však nutno vystupovat v tomto pořadí. Především je třeba si osvojit hluboké poznání termínů, jejich zřetelné spojování ve větě a přimeřené vázání vět. Pokud jde o bližší určení termínů, jimž říkáme synkatégoreumata, musí být pevně vštípena do paměti, ježto nemálo slouží sofistické klamavosti.
      Máme v dobré paměti, že muž jménem Trebacius, velmi rozumný, jenže v tomto nezkušený, znalost těchto věcí mlčky přešel jako něco nedůstojného vědy. Když však přišel den disputace a dostavil se sofista, on byl jimi přenešťastně zadržen a vzdálen ze společnosti svých druhů."

Pseudo-Boethius, De disciplina scolarium, I, 10-12
Úvod

Toto je součást stránek bibliotheca.wz.cz, kde bych rád shromažďoval a uchovával rozličné poznatky o logice. Logikou nemyslím to, co se takto nazývá dnes (tj. moderní matematickou a velmi formalizovanou logiku), ale logiku, která se stýkala spíše s gramatikou, tj. logiku antickou a středověkou (ačkoliv k matematizaci a formalizaci logiky docházelo i v pozdní scholastice, jak zde jednou bude určitě ukázáno).

Tento oddíl je na naprostém počátku vývoje, proto zde zatím není žádná kloudná informace (a dost dlouhou dobu patrně ani nebude ;-) ) ..